Мар ја смени фризурата

понеделник, 28 декември 2009Ликовите на "Casi Angeles" ги искористија одморите и повекето го сменија изгледот. Ги видовме на Еуге, Росио, Стефано и Кандела, но сега ја гледаме Лали со мала измена. Таа изјави дека не смееше да се ошиша повеќе бидејќи продукцијата не и дозволува, таа си ги ошиша само шишките. Погледнете на фотографијата.

0 коментари:

Објави коментар

powered by Blogger | WordPress by Newwpthemes | Converted by BloggerTheme